ANUN? PRIVIND PRELUNGIREA  APELULUI  DE SELEC?IE ÎN CADRUL GAL  CÂMPIA TRANSILVANIEI  JUDE?UL CLUJ

 

 

            Asocia?ia GAL Câmpia Transilvaniei a lansat Apel de selec?ie pe M?sura 41.322 L ”Renovarea, dezvoltarea satelor ?i îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” ?i M?sura  41.421 L  „Implementarea proiectelor de cooperare” în perioada 27.12.2013 – 30.01.2014.

            În urma solicit?rilor primite, termenul de depunere al proiectelor se prelunge?te  pân? pe data de 06.02.2014.

                   Celelalte date r?mân neschimbate.

                   Asociatia GAL Câmpia Transilvaniei anun?? prelungirea apelului de selec?ie în perioada 27.12.2013 – 06.02.2014, pentru pe M?sura 41.322 L ?i M?sura  41.421 L.

Proiectele se vor depune pân? la data limit? 06.02.2014 la sediul Asocia?iei G.A.L. Câmpia Transilvaniei din localitatea Mociu, jude?ul Cluj, zilnic, de luni pân? vineri, în intervalul orar  9.00-14.00.

Anunt prelungire Masurile 41.322 L ?i 41.421 L pân? în 06.02.2014

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes