ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anun?? lansarea apelurilor de selec?ie pentru urm?toarele  m?suri:

  • M?sura 41.112 L „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 27.12.2013 –30.01.2014
  • M?sura 41.121 L Modernizarea exploata?iilor agricole” în perioada 27.12.2013 –30.01.2014
  • M?sura 41.123 L ”Cre?terea valorii ad?ugate a produselor agricole ?i forestiere” în perioada 27.12.2013 –30.01.2014
  • M?sura 41.312 L ”Sprijin pentru crearea ?i dezvoltarea de micro-întreprinderi” în perioada 27.12.2013 –30.01.2014
  • M?sura 41.313 L  ”Încurajarea activit??ilor turistice” în perioada 27.12.2013 –30.01.2014
  • M?sura  41.322 L „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” în perioada 27.12.2013 –30.01.2014
  • M?sura 41.421 L ”Implementarea proiectelor de cooperare” în perioada 27.12.2013 –30.01.2014

Apelurile de selec?ie disponibile la rubrica 

Data limit? de depunere a proiectelor este 30.01.2014, ora 14.00. Depunerea proiectelor se va face la sediul Biroului GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr. 26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00, de luni pân? vineri.

Informa?ii detaliate privind accesarea ?i derularea m?surii sunt cuprinse în cadrul Ghidului Solicitantului aferent m?surilor din PNDR (www.apdrp.ro) cât ?i cele din fi?ele m?surilor  utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei.

De asemenea la sediul GAL este disponibila o varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tip?rit a informa?iilor detaliate aferente m?surilor lansate.

 

GAL Câmpia Transilvaniei:

Adresa: Str. Principal? nr. 26, Mociu, jud. Cluj

Tel 0264-236066

E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com

Web: www.galcampiatransilvaniei.ro

 

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes