Comuna GEACA

Sate: Geaca, Chiriș, Sucutars, Lacu, Legii, Puini.

Nr. locuitori: 1.626

Suprafața totală (km2): 68,68 km2

Coordonatele geografice: paralela de 46°51′32″ latitudine nordică si meridianul de 24°05′23″ longitudine estică

Comuna Geaca este situată în partea de est a judeţului Cluj, în Câmpia Transilvaniei, în zona Nord – Vest a acesteia.

Se învecinează cu comunele:

  • la nord Ţaga
  • la est Buza si Cătina
  • la sud Mociu si Cămarasu
  • la vest Palatca

Resedinţă de comună, Geaca, este menţionată încă din anul 1228, la acea vreme purtând numele de Cilla Gyeke.

Geaca, este situată pe ambele maluri ale lacului Geaca având o dezvoltare liniară pe direcția N-S. Nucleul teritoriului intravilan este situat pe versantul dealurilor ce mărginesc lacurile, cu orientare vestică si altitudine până la 350 de metri. Suprafaţa este de 112,56 ha, reprezentând 1,6 % din teritoriul administrativ.

Teritoriul comunei a fost cercetat de către arheologi si descoperirile lor dovedesc existent comunei încă din epoca bronzului.

Din punctul de vedere al clasificării satelor după numărul de locuitori, comuna Geaca, cu o medie de 283 locuitori, se situează în rândul comunelor mici.

Ca tipologie funcţională comuna Geaca este o comună cu funcţii predominante agricole. Terenurile împădurite sunt foarte puţine reprezentând 9,8% din suprafaţa totală.

Pe terenurile comunei se află o parte din salba de lacuri ce alcătuiesc ,,Complexul de lacuri de pe Valea Fizesului”, o adevarată bogăţie datorată fenomenelor naturale si amenajărilor hidrotehnice.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes