Grupul de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei a organizat a doua întâlnire de informare cu privire la implementarea strategiei  cu membrii parteneri ?i alte persoane interesate, în data de 11 iunie 2013, de la ora 12:00, în localitatea Cojocna.

Aceast? întâlnire a avut drept scop informarea membrilor parteneri cu privire la activitatea desf??urat? de GAL Câmpia Transilvaniei în iunie 2013, precum ?i situa?ia proiectelor.

La aceast? întâlnire au participat 40 de persoane, iar fiecare a primit o map? de prezentare cuprinzând informa?ii comunicate în cadrul întâlnirii.

Comunicat-intalnire-informare-2-2013

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes