Asocia?ia GAL Câmpia Transilvaniei anun?? activit??i de animare a teritoriului cu scopul de a aduce la cuno?tin?a cet??enilor din microregiune posibilit??ile de finan?are din fonduri europene a ideilor de afaceri în scopul dezvolt?rii economice, sociale ?i culturale a spa?iului rural.

Întâlnirile vor avea loc la sediile prim?riilor, dup? cum urmeaz?:

  • în data de 20 martie 2017: comuna Cojocna ora 9; comuna C?ianu ora 11; comuna Palatca ora 13;
  • în data de 21 martie 2017: comuna Suatu ora 9; comuna Mociu ora 11; comuna C?m?ra?u ora 13;
  • în data de 23 martie 2017: comuna Geaca ora 10; comuna C?tina ora 12;
  • în data de 27 martie 2017: comuna ?aga ora 10; comuna Fize?u Gherlii ora 12;
  • în data de 28 martie 2017: comuna Buza ora 10; comuna Sânm?artin ora 13;
  • în data de 30 martie 2017: comuna Ungura? ora 10; comuna Mica ora 12;

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes