Asocia?ia GAL Câmpia Transilvaniei anun?? activit??i de animare a teritoriului cu scopul de a aduce la cuno?tin?a cet??enilor din microregiune posibilit??ile de finan?are din fonduri europene a ideilor de afaceri în scopul dezvolt?rii economice, sociale ?i culturale a spa?iului rural.

Întâlnirile vor avea loc la sediile prim?riilor, dup? cum urmeaz?:

  • în data de 20 martie 2017: comuna Cojocna ora 9; comuna C?ianu ora 11; comuna Palatca ora 13;
  • în data de 21 martie 2017: comuna Suatu ora 9; comuna Mociu ora 11; comuna C?m?ra?u ora 13;
  • în data de 23 martie 2017: comuna Geaca ora 10; comuna C?tina ora 12;
  • în data de 27 martie 2017: comuna ?aga ora 10; comuna Fize?u Gherlii ora 12;
  • în data de 28 martie 2017: comuna Buza ora 10; comuna Sânm?artin ora 13;
  • în data de 30 martie 2017: comuna Ungura? ora 10; comuna Mica ora 12;