ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anun?? prelungirea apelului de selec?ie pentru :
M?sura 112 L – Instalarea tinerilor fermieri în perioada 6.04.2015 – 20.04.2015, cu o alocare financiar? de 40.000 euro pe m?sur?.

Anunt prelungire M 41.112-

Data limit? de depunere a proiectelor este 20.04.2015, ora 14. Depunerea proiectelor se va face la sediul Biroului GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr. 26, 407420, jud. Cluj, în intervalul orar 09:00-14:00, de luni pân? vineri.
Informa?ii detaliate privind accesarea ?i derularea m?surii sunt cuprinse în cadrul Ghidului Solicitantului aferent m?surilor din PNDR (www.apdrp.ro) cât ?i cele din fi?ele ?surilor utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei.
GAL Câmpia Transilvaniei:
Adresa: Str. Principal? nr. 26, Mociu, jud. Cluj
Tel 0761781204
E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com
Web: www.galcampiatransilvaniei.ro

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes