ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anun?? prelungirea apelului de selec?ie pentru :
M?sura 112 L – Instalarea tinerilor fermieri în perioada 6.04.2015 – 20.04.2015, cu o alocare financiar? de 40.000 euro pe m?sur?.

Anunt prelungire M 41.112-

Data limit? de depunere a proiectelor este 20.04.2015, ora 14. Depunerea proiectelor se va face la sediul Biroului GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr. 26, 407420, jud. Cluj, în intervalul orar 09:00-14:00, de luni pân? vineri.
Informa?ii detaliate privind accesarea ?i derularea m?surii sunt cuprinse în cadrul Ghidului Solicitantului aferent m?surilor din PNDR (www.apdrp.ro) cât ?i cele din fi?ele ?surilor utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei.
GAL Câmpia Transilvaniei:
Adresa: Str. Principal? nr. 26, Mociu, jud. Cluj
Tel 0761781204
E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com
Web: www.galcampiatransilvaniei.ro