ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anun?? prelungirea apelului de selec?ie pentru
M?sura 41.322 LRenovarea, dezvoltarea satelor, îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” în perioada 7.04.2014 – 23.05.2014, cu o alocare financiar? de 706.112 euro pe m?sur?. Suma maxim? nerambursabil? care poate fi acordat? unui proiect este de 75.000 euro.

Anunt prelungire M 41.322 L