GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru:

  • M?sura 121 L ”Modernizarea exploata?iilor agricole”  în perioada 09.04.2013 – 10.05.2013.
  • M?sura 123 L ”Cre?terea valorii ad?ugate a produselor agricole ?i forestiere”  în perioada 09.04.2013 – 13.05.2013.
  • M?sura 312 L ”Sprijin pentru crearea ?i dezvoltarea de micro-întreprinderi”  în perioada 09.04.2013 – 09.05.2013.
  • M?sura 313 L ”Incurajarea activitatilor turistice”  în perioada 09.04.2013 – 14.05.2013.

Apel de selectie M121 – 09.04.2013

apel selectie123 din 9.04.2013

Apel de selectie M312Campia Transilvaniei 09.04.2013

Apel de selectie M313 09.04.2013

Anexele prin care se justifica indeplinirea criteriilor se selectie specifice se regasesc la rubrica  

Depunerea proiectelor pentru m?surile 121 L, 123 L, 312 L si 313 L se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 121, 123, 312 si 313 din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fisa masurilor 121 L, 123 L, 312 L si 313 L utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro