Asociația GAL Câmpia Transilvaniei anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor în perioada 31.07.2017 – 31.08.2017, pentru următoarele măsuri: 

http://galcampiatransilvaniei.ro/primire-proiecte/anunturi-sesiuni-proiecte-active/

  1.  Măsura 1/ 6B „ Valorificarea patrimoniului natural și cultural”
  2. Măsura 3/ 6B ” Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania”
  3. Măsura 4/ 2A ” Investiții în active fizice agricole ”
  4. Măsura 7/ 2B ” Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol „
  5. Măsura 9/ 6B „ Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei „

 

Data lansării apelurilor de selecție:  31.07.2017

Data limită de depunere a proiectelor:   31.08.2017.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Ghirișu Român,  nr. 75, 407420, jud. Cluj  în intervalul orar 09:00-14:00, de luni până vineri.

 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care pot fi accesate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro şi sunt disponibile la sediul GAL Câmpia Transilvaniei pe suport tipărit.

Datele de contact ale GAL

GAL Câmpia Transilvaniei, Adresa: comuna Mociu, sat Ghirișu Român, nr. 75, jud. Cluj, Tel 0264-704979 ; 0761781204, Email: galcampiatransilvaniei@yahoo.com sau galcampiatransilvaniei@galcampiatransilvaniei.ro

Web: www.galcampiatransilvaniei.ro

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes