Despre Noi

Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând si motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, scoală, cultură, etc. Pentru reducerea acestor disparităţi, la iniţiativa unor primari din zona Câmpia Transilvaniei si cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj prin dl. Vicepresedinte Kerekes Sandor, se înfiinţează o asociaţie formată din nouă comune: Căianu, Cămărasu, Cătina, Cojocna, Geaca, Mociu, Pălatca, Suatu si Ţaga cu denumirea „Asociaţia Microregională Câmpia Transilvaniei judeţul Cluj, menţionată în continuare prin iniţialele ACT, iar una dintre soluţii o reprezintă elaborarea si implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comuniţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local si potenţialul endogen. În 2010 în „Asociaţia Microregională Câmpia Transilvaniei judeţul Cluj” se înscriu comunele Buza, Fizesu Gherlii, Mica, Sâmărtin si Unguras.

GAL Câmpia Transilvaniei este o asociație non-profit, autorizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca Grup de Acțiune Locală în cadrul Axei 4 LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală. Are rolul elaborării și implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor locali din mediul rural, reprezentanți ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze și să interacționeze în folosul comunităților rurale, respectând principiile abordării LEADER.

Microregiunea GAL Câmpia Transilvaniei este situată în extremitatea de est a judeţului Cluj, în vecinătate cu judeţele Bistriţa Năsăud și Mureș și ocupă din punct de vedere teritorial aproximativ 13 % din  suprafaţa judeţului Cluj. Este formată din teritoriul a 14 comune, care cuprinde 77 de sate. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată si implementată local si administrată de reprezentanţi ai GAL-ului, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei si a acţiunilor ce vor fi implementate. Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER va fi programată si coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional si care vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp.

După realizarea strategiei, GAL va înregistra proiectele depuse de membri ai comunităţilor locale, care vor fi finanţate în limita bugetului.