Comuna BUZA

Sate: Buza, Rotunda.

Nr. locuitori: 1.264

Suprafața totală (km2): 29,37 km2

Coordonatele geografice: paralela de 46°54′25″ latitudine nordică si meridianul de 24°09′18″ longitudine estică.

Se învezinează:

  • la sud cu Cătina
  • la nord cu Țaga
  • la vest cu Geaca
  • la est cu județul Bistrița-Năsăud.

Poziționarea comunei Buza în județul Cluj

Comuna Buza se întinde pe o suprafaţă de 29,37 km2 de-a lungul graniţei de est a judeţului în interiorul Câmpiei Transilvaniei. Regiunea prezintă un peisaj tipic colinar , fragmentat de pârâul Buza si afluienţii acestuia. În componenţa comunei intră localitatea Buza- sat reşedinţă de comună, situat la o distanţă de 75 km faţă de municipiul Cluj Napoca , si satul Rotunda – localitate formată din mai multe gospodării individuale dispersate.

Prima menţionare documentară despre Buza este din 1220. La mijlocul anilor 1400 devine o localitate importantă, dobândind titlul de târguşor, dar războaiele de la începutul secolului al XVII- lea face ca populaţia să dispară aproape în totalitate. La mijlocul secolului al XX- lea devine din nou o comună importantă, dar în ultimii cincizeci de ani populaţia comunei înregistreză o scădere accentuată.

Cea mai importantă activitate economică este agricultura. Un domeniu care are potențial economic în zonă este pomicultura, pe teritoriul comunei existând numeroase livezi de meri, cireși, pruni, nuci, caiși și vișini.

Agroturismul are de asemenea un potențial economic, în zonă existând mai multe situri arheologice care pot fi exploatate din punct de vedere turistic. Economia este reprezentată de sectorul agricol în special cultura plantelor. Peste 60% din suprafaţa agricolă a comunei este ocupata de terenuri arabile de bună calitate , ocupând un loc important între comunele recunoscute ca mari producători agricoli în judeţ.

Dacă teritoriul comunei nu prezintă elemente peisagistice de mare atracţie, în localitatea Buza pot fi admirate două construcţii, monumente istorice şi de arhitectură, respectiv Conacul Bornemisa construit în secolul al XIX-lea şi un conac din secolul al XVIII-lea.