Comuna CĂIANU

Sate: Bărăi, Căianu, Căianu Mic, Căianu-Vamă, Vaida-Cămăraș, Văleni.

Nr. locuitori: 2.355

Suprafața totală (km2): 55,11 km2

Coordonatele geografice: paralela de 46°47′13″ latitudine nordică si meridianul de 23°54′27″ longitudine estică.

Comuna Căianu este situată în partea de est a judeţului Cluj, în Câmpia Transilvaniei şi învecinează cu următoarele comunele:

– la Nord Jucu, Bonţida, Pălatca,

– la Est cu comunele Mociu, Suatu,

– la Sud şi Vest cu comunele Cojocna şi Apahida.

Trasatura caracteristica a cadrului natural o constituie predominanta reliefului deluros pe aproape 95% din suprafata totala, restul de 5% sunt lunci. Campiile propriu zise lipsesc, fiind suplinite doar de luncile vailor: Valea Ghirisului si Valea Caianului. Inaltimile cele mai reprezentative sunt Dealul Caianului de 545 m si Dealul Hintesului de 524 m. Altitudinea minima (298 m) se inregistreaza la iesirea Vaii Caianului din comuna. Comuna Caianu se afla in partea de nord-vest a Campiei Transilvaniei, avand lunci si terase deosebit de prielnice culturilor intensive. Reteaua hidrografica este reprezentata de: Valea Ghirisului, Valea Caianului, Valea Vaida-Camarasului si Valea Baraiului. Pe raza comunei se afla lacul Francu, in satul Barai.
Prin pozitia sa, comuna are o clima continentala moderata, caracteristica regiunilor estice si nord-vestice ale tarii.
In satele Caianu Mic si Caianu Vama au fost gasite urme de locuire neolitica.

Preponderenta terenului arabil, a pasunilor si fanetelor a condus la practicarea traditionala a agriculturii si a cresterii animalelor. Terenul arabil reprezinta azi 2467 ha. Se cultiva cereale, legume, cartofi, sfecla de zahar etc.
Reteaua de drumuri publice insumeaza 50 km. Padurilebisericile si lacul din Barai constituie principalele puncte de atractie ale comunei.

Reședința de comună Căianu și satele aparținătoare Vaida-Cămăraș, Căianu Mic, Căianu-Vamă și Văleni au un system de alimentarer cu apă potabilă. În comuna Căianu nu există un system centralizat de canalizare care să asigure evacuarea apelor uzate într-o manieră ecologică. Din anul 1994 au început lucrările pentru introducerea gazului metan în localitățile comunei Căianu, iar în 2006 au început lucrările de foraj în Văleni și Vaida-Cămăraș unde s-a găsit gaz metan.

În comuna Căianu, respective în satul de reședință de comună funcționează Primăria și Consiliul Local Căianu, Postul de Poliție, Dispensarul uman și veterinary și Biblioteca Comunală.
În satul Căianu Mic și satul Vaida-Cămăraș funcționează școlile generale cu clasele I-VIII și câte o grădiniță, iar în satul Bărăi funcționează școala cu clasele I-IV.