Comuna CĂMĂRAŞU

Sate: Cămărașu, Năoiu, Sîmboleni.

Nr. locuitori: 2.655

Suprafața totală (km2): 49,04 km2

Coordonatele geografice: paralela de 46° 47′ 30″ latitudine nordică si meridianul de 24° 7′ 35″ longitudine estică

Comuna Cămăraşu este situată în partea de Est a judeţului Cluj pe Câmpia Transilvaniei la limita de hotar cu judeţele Bistriţa Năsăud şi Mureş. Se învecinează cu următoarele comune:

  • la Nord – Est cu comuna Cătina;
  • la Nord – Vest cu comuna Geaca;
  • la Vest cu comuna Mociu.
  • la Est cu comuna Budeşti din judeţul Bistriţa – Năsăud şi orașul Sărmaşu din judeţul Mureş.

Prima mențiune a localității datează din 1322, de-a lungul timpului fiind menționată sub diverse denumiri: Villa Kamaras, Kamares, Puztakamaras, Kamoras, Puzta-Kemeras.

Ca tipologie funcţională, este o comună bazată pe agricultură, respectiv producerea de cereale, porumb, sfecla de zahăr si creșterea animalelor respectiv bovine si ovine.

Terenurile împădurite sunt foarte puţine (4,5 %).

Comuna Cămăraşu face parte din categoria comunelor mici.

Fenomenele de eroziune a solului şi alunecări – sunt prezente pe toată suprafaţa administrativă a comunei. Acestea sunt de suprafaţă şi de adâncime. Un element caracteristic Câmpiei de coline a Transilvaniei, este că alunecările masive sunt aproape în exclusivitate stabile şi nu se mai deplasează pe versanţi. Ca dovadă, unele cătune (Fiscău, Dosu, Şes) sunt situate în preajma lor sau chiar între aceste valuri de alunecare.

Vetrele localităţilor comunei nu au fost afectate de alunecări de teren în anii trecuţi şi nici în ani precedenţi.

La nivelul comunei există 4 şcoli, respectiv câte una în localităţile Cămăraşu şi Năoiu şi 2 în localitatea Sîmboleni. Clădirile şcolilor sunt specifice, respectiv au avut această destinaţie prin construcţie în satul reşedinţă din comună. Există o şcoală care funcţionează cu clasele I – VIII în centrul de comună. Celelalte şcoli sunt construcţii parter şi funcţionează cu clase I – IV. în prezent, toate şcolile funcţionează cu clase de elevi, la nivelul întregii comune sunt 324 elevi şi 120 preşcolari.Din punct de vedere al stării tehnice a construcţiilor, se poate aprecia ca starea este „bună”, la şcoala din centrul comunei şi „satisfăcătoare” la şcolile din satele aparţinătoare.
Ca urmare a creşterii în ultimii ani a numărului de preşcolari şi elevi în anul 2004 s-a dat în folosinţă o şcoală cu clasele l – IV la Cămăraşu şi în anul 2007 o şcoală nouă tot clasele l – IV la Năoiu. Grădiniţa din Cămăraşu funcţionează în prezent în clădirea retrocedată în anul 2006 Parohiei Reformate din Cămăraşu. Funcţionarea grădiniţei coabitează cu serviciile medicale (medic familie, medicul stomatolog şi punctul farmaceutic).

În fiecare din cele 3 localităţi componente ale comunei Cămăraşu, există cămine culturale. Dintre aceste 2 cămine culturale, respectiv cele din Cămăraşu şi Sîmboleni funcţionează în clădiri specifice, iar cel din Năoiu a fost amenajat într-o clădire care iniţial a avut destinaţia de locuinţă.

Comuna fiind amplasată în Câmpia Transilvaniei, potenţialul natural a solului este destinat pentru cultura vegetală şi în special pentru cultura cerealieră. Principala funcţiune economică este agricultura, cu cele două ramuri ale sale, producţia vegetală şi producţia animalieră.
În secundar sunt prezente funcţiunile economice din domeniul comerţului şi a serviciilor în asociaţii familiale şi persoane fizice dar numai până la nivelul asigurării strictului necesar locuitorilor comunei.
O altă activitate economică este exploatarea zăcământului de argilă pentru fabricarea blocurilor ceramice de construcţii situat în zona Suscut