Comuna FIZEŞU GHERLII

Sate: Fizeșu Gherlii, Nicula, Bont, Săcălaia

Nr. locuitori: 2.564

Suprafața totală (km2): 67,12 km2

Coordonatele geografice: paralela de 47°01′41″ latitudine nordică si meridianul de 23°59′16″ longitudine estică.

Teritoriul administrativ al comunei Fizeşu Gherlii se intinde pe o suprafaţă de 67,12 km² în partea nord vestică a Câmpiei Transilvaniei. Aşezările comunei sunt situate în valea largă a râului Fizeş şi în valea afluientului acestuia, pârâul Hosu.

Drumurile judetene DJ 109C si DJ 109D asigura legatua intre comuna si restul localitatilor din regiune. Comuna clujeana Fizesu Gherlii este situata in partea de est a judetului Cluj, la 7 km distanta de orasul Gherla, la 15 km de orasul Dej si la 60 km de municipiul Cluj-Napoca, centru administrativ si politic al judetului.

Localizarea comunei Fizeșu Gherlii în județul Cluj

Localităţile comunei sunt atestate documentar între secolele al XIII-lea şi al XV-lea, deşi dovezile arheologice arată că locuirea acestor teritorii este mult mai veche.

Deşi economia comunei este preponderant agricolă, turismul reprezintă o ramură deloc de neglijat pentru această comună. Turismul ecumenic aduce doar într-o singură zi peste 50.000 de vizitatori din toată ţara, cu ocazia zilei de Sfânta Maria (15 august). Mănăstirea de la Nicula este un loc de pelerinaj vestit, biserica din lemn a fost construită în jurul anilor 1700, iar altarul sculptat al bisericii este o creaţie unică. Biserica din zid construită în perioada 1875-1879 păstrează picture murale originale, de factură bizantină, executate în tempera. Aici se află icoana vestită a Maicii Domnului făcătoare de minuni. Mănăstirea Nicula este un renumit centru de realizare a icoanelor pe sticlă, înfiinţat în secolul al XVIII-lea. Aici există şi un mic muzeu religios cu icoane pe sticlă şi cărţi vechi de cult.

În apropierea satului Săcălaia se află Lacul Ştiucilor, care este unul din cele mai mari lacuri din Câmpia Transilvaniei, totodata este o rezervaţie naturală pe 26 ha. Împrejurimile lacului oferă un teritoriu ideal pentru odihna păsărilor migratoare, iar apa lacului creează spaţiul vital pentru multe specii de peşti.