Comuna SUATU

Sate: Aruncuta,Dâmburile,Suatu

Numar locuitori: 1.737

Suprafata (km2): 52,84 km2

Coordonte geografice: paralela 46o46’45″latitudine Nordica si meridianul 23o57’51″longitudine estica

Suatu a fost atestat documentar drept comună în anul 1213 iar ca unitate etnică si economică în anul 1348 în timp ce satul Aruncuta datează din 18 noiembrie 1346. Există însă dovezi arheologice ale continuității locuirii acestui areal încă din perioada neolitică. Între anii 1948-1968 comuna a aparținut raionului Gherla si regiunii Cluj.

Este situată in estul judeţului Cluj in zona de Câmpia Transilvaniei

Se învecinează:

-la N si E-com.Mociu,

– la S-com Frata,

– la V-com.Cojocna si Căianu

Ca în toată Câmpia Transilvaniei, si în această comună se regăseste o mica vatră numită “hodaie” sau “cătun” apărut în prima jumătate a secolului XX prin “roire”, pentru apropierea locuinței de terenul agricol.

Consecința poziției geografice a comunei Suatu în partea sud-vestică a Câmpiei Transilvaniei este reprezentată de funcția agricolă a asezării, în condițiile în care peste 80% din populație are drept ocupație cultura plantelor si cresterea animalelor. Reprezintă un mod de viață tradițional rural, menit să asigure necesarul de hrană pentru existență. Se practică o agricultură de subzistență, în contextul mecanizării insuficiente datorate lipsei de resurse financiare suficiente si lipsei asociațiilor de agricultori.

Atestat documentar in anul 1213 satul are importanța turistică și istorică, fiind cunoscut pentru rezervația floralǎ unicǎ în Europa. De asemenea in sat se afla una din cele mai vechi biserici din Transilvania, construitǎ în secolul al XIII-lea, declaratǎ monument istoric. În primavara anului 1966 în Suatu a fost descoperit un important tezaur monetar, format din 1303 monede de argint, emise în perioada 1611-1648 în mai multe zone din Europa. De asemenea în localitate, în urma unor cercetări de salvare, executate în anul 1987, s-au descoperit fragmente ceramice romane, respectiv un coronament de monument funerar roman, reprezentând doi lei adosați și între ei un sfinx cu mască funerară. În centrul comunei, lângă moară, s-au descoperit substrucțiile unei clădiri și multe cărămizi romane; este posibil ca tot de aici să provină și un relief, reprezentând pe o față doi gladiatori, iar pe cealaltă, un bărbat călare. Monumentul descris pare a fi un perete de aedicula, iar ansamblul descoperirilor ar putea indica existența în acest punct a unei villa rustica. Tot de pe teritoriul localității provine un denar de la Septimius Severus. Satul are și o importantă economică prin lacul de acumulare populat cu pește, în care se practicǎ pescuitul sportiv.

În satul Suatu, la intrare, în apropiere de soseaua Cluj – Reghin, se află o benzinǎrie și un hotel-restaurant. Satul mai deține un frumos lac de acumulare populat cu pește și unde se practicǎ pescuitul sportiv.

De asemenea deține o rezervație floralǎ unicǎ în Europa, respectiv o bisericǎ construitǎ în sec.XIII, declaratǎ monument istoric și o altǎ bisericǎ din sec.XVII. Pe raza comunei se aflǎ numeroase pǎsuni și pǎduri care permit atât posibilitatea dezvoltării de ferme zootehnice cât și organizarea de drumeții specifice turismului rural.

Economia este preponderent agrară și nu există deocamdatǎ o strategie clarǎ de dezvoltare. De asemenea, deși existǎ la nivelul comunei importante obiective turistice, nu a existat și nu existǎ o strategie de promovare a acestora cum ar fi tipărirea unor simple ilustrate sau pliante.