GAL Câmpia Transilvaniei

GAL Câmpia Transilvaniei este o asociație non-profit, autorizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca Grup de Acțiune Locală în cadrul Axei 4 LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală. Are rolul elaborării și implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor locali din mediul rural, reprezentanți ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze și să interacționeze în folosul comunităților rurale, respectând principiile abordării LEADER.

Microregiunea GAL Câmpia Transilvaniei este situată în extremitatea de est a judeţului Cluj, în vecinătate cu judeţele Bistriţa Năsăud și Mureș și ocupă din punct de vedere teritorial aproximativ 13% din suprafaţa judeţului Cluj și însumează o populaţie de 32,593 locuitori, densitatea populației fiind de 34,92 de persoane/km². Este formată din teritoriul a 14 comune, care cuprinde 77 de sate.

Activitatea predominantă la nivelul teritoriului este agricultura și creșterea animalelor, existând de asemenea și inițiative în ceea ce privește pomicultura și apicultura.

Importanța implementării LEADER provine din specificul acestuia de mobilizare a comunităţii rurale pentru dezvoltarea localităţii şi nu impunerea unui set fix de măsuri, practic fiind vorba de o acţiune pornită „de jos în sus”, nu „de sus în jos”.

GAL Câmpia Transilvaniei a funcționat și în precedentul ciclu de programare (2007-2013), începând procesul de cunoaștere a nevoilor teritoriului și venind cu noi oportunități de dezvoltare a mediului rural. Totodată, aceasta a făcut ca să se dezvolte un parteneriat care a recunoscut importanța cooperării în teritoriu și oportunitatea de dezvoltare adusă de programul LEADER. Noul ciclu 2014 – 2020 nu va face decât să închege parteneriatul existent și să îl dezvolte. Prin urmare se identifică nevoi noi pe întregul teritoriu, dar crescând în același timp și capacitatea de administrare ale acestora. Astfel, continuarea activităților pentru perioada următoare nu face decât să se eficientizeze efortul depus și să crească impactul Grupului de Acțiune Locală Câmpia Transilvaniei în sectoarele economic, social, turistic, și de mediu ducând astfel la creșterea calității vieții populației din acest teritoriu.