Prezentare GAL Câmpia Transilvaniei

Grupul de Acțiune Locală Câmpia Transilvaniei reunește în componența sa 14 autorități publice locale, 27 întreprinderi private, precum și 18 organizații neguvernamentale, fiecare dintre acestea având rol deosebit de important în progresul și dezvoltarea comunitară uniformă a teritoriului acoperit de GAL. În total, parteneriatul Câmpia Transilvaniei este compus dintr-un număr de 59 parteneri.

În ceea ce privește reprezentarea fiecărui sector la nivelul parteneriatului, ponderile se împart după cum urmează:

 

COMPONENȚA PARTENERIATULUI

PARTENERI PUBLICI

Nr. crt.

Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)

Obiect de activitate

1.

Comuna Buza

Localitatea Buza

Administrație Publică

2.

Comuna Căianu

Localitatea Căianu, jud. Cluj

Administrație Publică

3.

Comun Cămărașu

Localitatea Cămărașu, jud. Cluj

Administrație Publică

4.

Comuna Cătina

Localitatea Cătina, jud. Cluj

Administrație Publică

5.

Comuna Cojocna

Localitatea Cojocna, jud. Cluj

Administrație Publică

6.

Comuna Fizeșu Gherlii

Localitatea Fizeșu Gherlii, jud. Cluj

Administrație Publică

7.

Comuna Geaca

Localitatea Geaca, jud. Cluj

Administrație Publică

8.

Comuna Mica

Localitatea Mica, jud. Cluj

Administrație Publică

9.

Comuna Mociu

Localitatea Mociu, jud. Cluj

Administrație Publică

10.

Comuna Palatca

Localitatea Palatca, jud. Cluj

Administrație Publică

11.

Comuna Sînmărtin

Localitatea Sînmărtin, jud. Cluj

Administrație Publică

12.

Comuna Suatu

Localitatea Suatu, jud. Cluj

Administrație Publică

13.

Comuna Țaga

Localitatea Țaga, jud. Cluj

Administrație Publică

14.

Comuna Unguraș

Localitatea Unguraș, jud. Cluj

Administrație Publică

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 23,73%

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punctde lucru/sucursală/filială(localitate)1

Obiect de activitate2

1.

S.C. Servotim S.R.L. (Buza)

Localitatea Buza Jud. Cluj

Service auto

2.

Todericiu V Nadia-Cabinet Medical Medicină de familie (Buza)

Localitatea Buza Jud. Cluj

Medicină

3.

Crișan Daniel Mugurel – Intreprindere Individuală (Căianu)

Localitatea Căianu Jud. Cluj

Agricol

4.

Chiorean Grigore – Intreprindere Individuală Cămărașu

Localitatea Cămărașu Jud. Cluj

Turism

5.

S.C. Constral S.R.L. (Cătina)

Localitatea Cătina Jud. Cluj

Comerț

6.

S.C. Agrofeldioara S.R:L. (Cătina)

Localitatea Cătina Jud. Cluj

Agricol

7.

S.C. Agro Hodaie – Cătina

Localitatea Cătina Jud. Cluj

Agricol

8.

Roman Teodora Mihaela PFA (Cătina)

Localitatea Cătina Jud. Cluj

Agricol

9.

Meseșan Edith Krisztina PFA Hagău-Cătina

Localitatea Cătina Jud. Cluj

Agricol

10.

Anisie Petru Ilie PFA – Feldioara – Cătina

Localitatea Cătina Jud. Cluj

Agricol

11.

S.C. Agromanta S.R.L. – Cojocna

Localitatea Cojocna Jud. Cluj

Agricol

12.

S.C. Cosm-Fan Carmangerie S.R.L.

Localitatea Sânnicoara Jud. Cluj, punct de lucru la Cojocna jud. Cluj

Prelucrare și desfacere produse din carne – cu punct de lucru în Cojocna

13.

Toth Codruța Elena PFA – Nicula – Fizeșu Gherlii

Localitatea Fizeșu Gherlii Jud. Cluj

Agricol

14.

S.C. Moldorex Prod S.R.L. (Geaca)

Localitatea Geaca Jud. Cluj

Comerț

15.

Deac Ionuț Adrian PFA (Geaca)

Localitatea Geaca Jud. Cluj

Agricol

16.

S.C. Dragxana Impex S.R.L. (Mica)

Localitatea Mica Jud. Cluj

Comerț

17.

S.C. Erdmar S.R.L. (Mica)

Sat Mica, Comuna Mica, nr. 183A, jud. Cluj

Comerț cu amănuntul – acvacultură în ape dulci

18.

Federiga Sergiu Norin Intreprindere Individuală (Mica)

Sat Mica, Comuna Mica, nr. 183A, jud. Cluj

Turism – facilități de cazare pentru vacanțe de scurtă durată

19.

S.C. Agro-Cosm-Fan S.R.L.

Localitatea Sânnicoara Jud. Cluj, punct de lucru la Mociu jud. Cluj

Agricol – cu punct de lucru în Mociu

20.

S.C. Agromec Mociu management S.R.L. – Mociu

Localitatea Mociu Jud. Cluj

Agricol

21.

Vereș Simona Melinda PFA Mociu

Localitatea Mociu Jud. Cluj

Comerț – Agricol

22.

PFA Ghirișan Luminița Ionela (căsătorită Frătean) – Mociu

Localitatea Mociu Jud. Cluj

Agricol

23.

Pop Radu Vasile PFA – Ghirișu Român – Mociu

Localitatea Mociu Jud. Cluj

Agricol

24.

Vincze Petru – Intreprindere Individuală (Sânmărtin)

Localitatea Sînmărtin Jud. Cluj

Agricol

25

S.C. Ceroni Import Export S.R.L. (Țaga)

Localitatea Țaga Jud. Cluj

Comerț

26.

PFA Timandi Maria (Țaga)

Localitatea Țaga Jud. Cluj

Agricol

27.

PFA Timandi Silviu Adrian (Țaga)

Localitatea Țaga Jud. Cluj

Comerț

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 45,76%

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1

Obiect de activitate2

1.

Asociația Pro Buza

Localitatea Buza Jud. Cluj

Sprijinire protecția mediului înconjurător

2.

ADC Prospera Cămărașu

Localitatea Cămărașu Jud. Cluj

Cultural

3.

Asociația Esperanța Romengri Cămărașu

Localitatea Cămărașu Jud. Cluj

Activități educaționale pentru copii și tineri

4.

Asociația Vulturul Cojocnei

Localitatea Cojocna Jud. Cluj

Agricol

5

Asociația Partida Romilor din Cojocna

Localitatea Cojocna Jud. Cluj

Educațional – sprijinirea romilor

6.

Asociația Gospodarilor din Cojocna

Localitatea Cojocna Jud. Cluj

Agricol

7.

Asociția Cetatea Zânelor – Cojocna

Localitatea Cojocna Jud. Cluj

Promovarea ideilor ecologice a protecției mediului

8.

Fundația pentru Inițiative Comunitare Cojocna – Fico

Localitatea Cojocna Jud. Cluj

Socio-educativ

9.

Asociația Chemarea Satului Sucutard (Geaca)

Localitatea Geaca Jud. Cluj

Cultural

10.

Parohia Reformată Lacu (Geaca)

Localitatea Geaca Jud. Cluj

Unitate de cult – religios

11.

Fundația Ramses-Fundația pentru Dezvoltare Socială a Romilor (Mica)

Localitatea Mica Jud. Cluj

Educațional – sprijinirea romilor

12.

Asociația Miorița Mociu

Localitatea Mociu Jud. Cluj

Creșterea animalelor

13.

ADC Pași spre viitor – Mociu

Localitatea Mociu Jud. Cluj

Socio-cultural

14.

Fundația Sf. Martin (Sânmărtin)

Localitatea Sînmărtin Jud. Cluj

Sprijinirea activității asociației femeilor din comună

15.

Cercul Gospodarilor din Sânmărtin

Localitatea Sînmărtin Jud. Cluj

Agricol

16.

Asociația Crescătorilor de Taurine din Localitățile Suatu-Aruncuta (Suatu)

Localitatea Suatu Jud. Cluj

Agricol

17.

Asociația Balvanus (Unguraș)

Localitatea Unguraș Jud. Cluj

Cultural

18.

Asociația Operațiunea Satelor Românești OSR RO (Unguraș)

Localitatea Unguraș Jud. Cluj

Cultural

PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 30,51%