Comitetul de selecție a proiectelor

Comitetul de selecţie al proiectelor este constituit din reprezentanţi ai partenerilor Asociaţiei, propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală. Comitetul de selecţie al proiectelor va fi alcătuit din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi reprezentând diversele categorii de parteneri, astfel încât partenerii privaţi să fie reprezentaţi în proporţie de cel puţin 50%. Cei 7 membri vor face parte din următoarele categorii: reprezentanţi ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor va fi formată din reprezentanți pentru fiecare sector reprezentat în parteneriat care, în caz de absență, vor fi supliniți de alte organizații de același tip.

În cadrul procesului de selecție a proiectelor se va aplica regula dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% dintre membrii Comitetului de Selecție, din care 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.

În cazul în care unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de Selecție, persoana sau organizația în cauză nu va avea drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Componența Comitetului de Selecție

PARTENERI PUBLICI (28,5%)

Partener

Funcția în CS

Tip/Observații

Comuna Cătina

Membru titular

APL

Comuna Suatu

Membru titular

APL

Comuna Cămărașu

Membru supleant

APL

Comuna Mociu

Membru supleant

APL

PARTENERI PRIVAȚI (42,86%)

SC Moldorex Prod SRL

Membru titular

IMM

PFA Anisie Petru Ilie

Membru titular

IMM

SC Dragxana Impex SRL

Membru titular

IMM

SC Ceroni Import Export SRL

Membru supleant

IMM

PFA Todericiu V. Nadia

Membru supleant

IMM

Î. I Crișan Daniel Mugurel

Membru supleant

IMM

SOCIETATEA CIVILĂ (28,5 %)

Asociația Crescătorilor de Taurine

Membru titular

ONG

Asociația Gospodarilor din Cojocna

Membru titular

ONG

Asociația Balvanus

Membru supleant

ONG

Fundația pentru Inițiative Comunitare Cojocna

Membru supleant

ONG

Comisia de Soluționare a Contestațiilor

PARTENERI PUBLICI

Comuna Palatca

Membru titular

APL

Comuna Căianu

Membru supleant

APL

PARTENERI PRIVAȚI

SC Erdmar SRL

Membru titular

IMM

SC Agrofeldioara SRL

Membru supleant

IMM

SOCIETATEA CIVILĂ

Asociația Miorița

Membru titular

ONG

Cercul Gospodarilor din Sânmartin

Membru supleant

ONG

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes