Compartiment administrativ

Coordonarea compartimentului administrativ este realizată de către managerul Asociației și va fi alcătuit din următoarele posturi:

 • Manager – responsabil administrativ, care coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât şi al respectării procedurilor de lucru;
 • Responsabil financiar – contabil – care se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;

 • Responsabil cu animarea teritoriului și monitorizarea implementării proiectelor – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, respectiv de monitorizarea proiectelor selectate de GAL.
 • Responsabil tehnic – evaluează şi selectează proiectele depuse la GAL, respectiv monitorizează implementarea acestora.

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL preia funcțiile administrative principale, respectiv:

 • pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;

 • animarea teritoriului;

 • analiza, evaluarea și selecția proiectelor;

 • monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;

 • verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);

 • monitorizarea proiectelor contractate;
 • întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;

 • aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.