Compartiment administrativ

Coordonarea compartimentului administrativ este realizată de către managerul Asociației și va fi alcătuit din următoarele posturi:

 • Manager – responsabil administrativ, care coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât şi al respectării procedurilor de lucru;
 • Responsabil financiar – contabil – care se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;

 • Responsabil cu animarea teritoriului și monitorizarea implementării proiectelor – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, respectiv de monitorizarea proiectelor selectate de GAL.
 • Responsabil tehnic – evaluează şi selectează proiectele depuse la GAL, respectiv monitorizează implementarea acestora.

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL preia funcțiile administrative principale, respectiv:

 • pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;

 • animarea teritoriului;

 • analiza, evaluarea și selecția proiectelor;

 • monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;

 • verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);

 • monitorizarea proiectelor contractate;
 • întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;

 • aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes