Consiliul Director

  • Ranga Sorin-Radu – Președinte

  • Mocean Iancu-Marcel – Vicepreședinte

  • Focșa Vasile – secretar

  • Huldușan Ioan – membru 

  • Rotund Eugen – membru

  • Crișan Daniel- Mugurel – membru

  • Fustos Alexandru – membru

  Consiliului Director (CD) – asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, se întruneşte de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui, sau managerului în cazul în care sunt necesare hotărâri și aprobări, hotărârile fiind valabil adoptate cu votul a jumătate+ 1 din cei prezenți.

  Președintele Consiliului Director este ales și desemnat dintre membrii Consiliului Director pe o perioadă de 4 ani dintre membrii acestuia și are toate drepturile şi îndatoririle ce decurg din calitatea de membru al Consiliului.