Consiliul Director

  • Ranga Sorin-Radu – Președinte

  • Mocean Iancu-Marcel – Vicepreședinte

  • Focșa Vasile – secretar

  • Huldușan Ioan – membru 

  • Rotund Eugen – membru

  • Crișan Daniel- Mugurel – membru

  • Fustos Alexandru – membru

  Consiliului Director (CD) – asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, se întruneşte de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui, sau managerului în cazul în care sunt necesare hotărâri și aprobări, hotărârile fiind valabil adoptate cu votul a jumătate+ 1 din cei prezenți.

  Președintele Consiliului Director este ales și desemnat dintre membrii Consiliului Director pe o perioadă de 4 ani dintre membrii acestuia și are toate drepturile şi îndatoririle ce decurg din calitatea de membru al Consiliului.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes