Grupul de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei a organizat a 3-a întâlnire de informare cu privire la implementarea strategiei  cu membrii parteneri ?i alte persoane interesate, în data de 9 octombrie 2013, de la ora 13:00, în localitatea Suatu.

Aceast? întâlnire a avut drept scop informarea membrilor parteneri cu privire la activitatea desf??urat? de GAL Câmpia Transilvaniei pân? în septembrie 2013. S-a prezentat situa?ia apelurilor de selec?ie ?i a proiectelor depuse, precum ?i activit??ile desf??urate.

La aceast? întâlnire au participat 40 de persoane, iar fiecare a primit o map? de prezentare cuprinzând informa?ii comunicate în cadrul întâlnirii.

Comunicat-intalnire-informare-3-2013