In 23 aprilie orele 11:00, a avut loc conferin?a de lansare a proiectului “Func?ionarea Grupului de Ac?iune Local?, dobândire de competen?e ?i animarea teritoriului” , la Caminul cultural Mociu, la care au participat 57 de persoane: parteneri si invitati ai unor institutii reprezentative (Prefectura, Consiliu Judetean, RNDR, MADR). Evenimentul a durat 3 ore, au participat peroane din toate cele 14 comune, astfel a fost acoperit intreg teritoriu al microregiunii.