Măsura M2/ 3A: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor

Descrierea generală a măsurii

Demersurile de înființare și dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații agricole cu scop economic)

 • Asigură dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți de pe teritoriul GAL-ului Câmpia Transilvaniei

 • Rezolvă nevoile economice, dar și de coeziune socială la nivelul comunității;

 • Se bazează pe resursele locale

 • Se integrează în strategia locală producând sinergie și complementaritate cu alte proiecte din strategie

 • Se poate constitui într-un motor de dezvoltare economică a fermierilor din zonă – implicit efectul multiplicator a măsurii.

Beneficiari direcți

Parteneriate ale ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000 cu Grupuri de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei Cooperative) și/sau Fermieri individuali (persoana fizică cu condiția să participe la un parteneriat cu un facilitator informal care ulterior se va formaliza într-o formă juridică) sau entități active în agricultură (PFA, II, IF, SRL, forme asociative deja formalizate – detaliate mai jos); beneficiarii direcți ai acestei măsuri (M2/3A) sunt incluși în categoria beneficiarilor direcți ai măsurii M7/2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol

Acțiuni eligibile

Specifice fazei 1:

Analize a potențialului de producție; Elaborare studii de piață ; Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor membrii ai structurii asociative; Sprijin în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică); Organizarea întâlnirilor comunitare; Facilitare comunitară.

Specifice fazei 2:

Asistență punerea în aplicare a planului de afaceri.; Organizare vizite de studiu; Asistență în diversificarea produselor și serviciilor; Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice; Asistență în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele; Furnizarea de acces la asistență tehnică.; Furnizarea de acces la asistență la asistență juridică; Asistență în recrutarea resursei umane; Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative; Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe, seminarii pe diferite domenii – implicare în comunitate CSR); Elaborarea de suporturi de curs; Crearea de marcă; Monitorizarea și raportarea periodică; Elaborare și asistență în implementarea strategiilor de promovare; Elaborare planificare strategică pentru funcționare; Mediere; Consultanță financiară (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat); Coordonare și asistență în atragerea de fonduri.

Condiții de eligibilitate

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;

  • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei

  • Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

Intensitatea sprijinului:

Intensitatea sprijinului este de 100% – fiind vorba de un proiect negenerator de venit. Sumele se vor determina în funcție de faza vizată:

Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro

Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro

Fond disponibil: 100.130 euro

ATAȘAMENTE:

Sesiunea 3/2018: 31.05.2018–02.07.2018 

Data postării: 21.05.2018

Ghid M2_3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor-mai 2018 

Anexa 1 – Cerere finantare corespondent 16.4

Anexa_2_-_Model_plan_marketing

Anexa_3_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat

Anexa_4_-_Acte_normative_utile

ANEXA_5_-_Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE_

Fisa de verificare M2

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M2_3A

Sesiunea 2/2017: 09.11.2017–11.12.2017; Prelungire apel până la 29.01.2018

Data postării: 11.12.2017

Ghid M2_3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor-noiembrie 2017-actualizat 11.12.2017

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M2 actualizata 11.12.2017


Data postării: 31.10.2017

Ghid M2_3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor-noiembrie 2017

Anexa 1 – Cerere finantare corespondent 16.4

Anexa_2_-_Model_plan_marketing

Anexa_3_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat

Anexa_4_-_Acte_normative_utile

ANEXA_5_-_Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE_

Fisa verificare M2

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M5

Sesiunea 1/2017: 30.08.2017–02.10.2017; prelungire 23.10.2017

Data postării: 02.10.2017

ERATA – M2/3A   

Ghid M2/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor-august 2017  Data postării: 21.08.2017

Anexa_1_Cerere de finantare _M2_servicii

Anexa_2_-_Model_plan_marketing

Anexa_3_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat

Anexa_4_-_Acte_normative_utile

ANEXA_5_-_Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE_

Fisa de evaluare generala a proiectului M2

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M2