Măsura M2/ 3A: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor

Descrierea generală a măsurii

Demersurile de înființare și dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații agricole cu scop economic)

 • Asigură dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți de pe teritoriul GAL-ului Câmpia Transilvaniei

 • Rezolvă nevoile economice, dar și de coeziune socială la nivelul comunității;

 • Se bazează pe resursele locale

 • Se integrează în strategia locală producând sinergie și complementaritate cu alte proiecte din strategie

 • Se poate constitui într-un motor de dezvoltare economică a fermierilor din zonă – implicit efectul multiplicator a măsurii.

Beneficiari direcți

Parteneriate ale ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000 cu Grupuri de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei Cooperative) și/sau Fermieri individuali (persoana fizică cu condiția să participe la un parteneriat cu un facilitator informal care ulterior se va formaliza într-o formă juridică) sau entități active în agricultură (PFA, II, IF, SRL, forme asociative deja formalizate – detaliate mai jos); beneficiarii direcți ai acestei măsuri (M2/3A) sunt incluși în categoria beneficiarilor direcți ai măsurii M7/2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol

Acțiuni eligibile

Specifice fazei 1:

Analize a potențialului de producție; Elaborare studii de piață ; Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor membrii ai structurii asociative; Sprijin în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică); Organizarea întâlnirilor comunitare; Facilitare comunitară.

Specifice fazei 2:

Asistență punerea în aplicare a planului de afaceri.; Organizare vizite de studiu; Asistență în diversificarea produselor și serviciilor; Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice; Asistență în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele; Furnizarea de acces la asistență tehnică.; Furnizarea de acces la asistență la asistență juridică; Asistență în recrutarea resursei umane; Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative; Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe, seminarii pe diferite domenii – implicare în comunitate CSR); Elaborarea de suporturi de curs; Crearea de marcă; Monitorizarea și raportarea periodică; Elaborare și asistență în implementarea strategiilor de promovare; Elaborare planificare strategică pentru funcționare; Mediere; Consultanță financiară (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat); Coordonare și asistență în atragerea de fonduri.

Condiții de eligibilitate

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;

  • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei

  • Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

Intensitatea sprijinului:

Intensitatea sprijinului este de 100% – fiind vorba de un proiect negenerator de venit. Sumele se vor determina în funcție de faza vizată:

Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro

Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro

Fond disponibil: 100.130 euro

ATAȘAMENTE:

Sesiunea 3/2018: 31.05.2018–02.07.2018 

Data postării: 21.05.2018

Ghid M2_3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor-mai 2018 

Anexa 1 – Cerere finantare corespondent 16.4

Anexa_2_-_Model_plan_marketing

Anexa_3_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat

Anexa_4_-_Acte_normative_utile

ANEXA_5_-_Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE_

Fisa de verificare M2

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M2_3A

Sesiunea 2/2017: 09.11.2017–11.12.2017; Prelungire apel până la 29.01.2018

Data postării: 11.12.2017

Ghid M2_3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor-noiembrie 2017-actualizat 11.12.2017

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M2 actualizata 11.12.2017


Data postării: 31.10.2017

Ghid M2_3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor-noiembrie 2017

Anexa 1 – Cerere finantare corespondent 16.4

Anexa_2_-_Model_plan_marketing

Anexa_3_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat

Anexa_4_-_Acte_normative_utile

ANEXA_5_-_Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE_

Fisa verificare M2

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M5

Sesiunea 1/2017: 30.08.2017–02.10.2017; prelungire 23.10.2017

Data postării: 02.10.2017

ERATA – M2/3A   

Ghid M2/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor-august 2017  Data postării: 21.08.2017

Anexa_1_Cerere de finantare _M2_servicii

Anexa_2_-_Model_plan_marketing

Anexa_3_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat

Anexa_4_-_Acte_normative_utile

ANEXA_5_-_Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE_

Fisa de evaluare generala a proiectului M2

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M2

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes