Măsura M8/6B: Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei

Descrierea generală a măsurii

Măsura propune realizarea unei identității teritoriale a Câmpiei Transilvania.

Beneficiari direcți

Entități juridice private organizate în baza OUG 26/2000 privind asociațiile si fundațiile.

Acțiuni eligibile

-Analize legate de resursele, oportunitățile și potențialul de pe teritoriul GAL-ului (identificarea patrimoniului cultural, posibilități de cazare, abilități artizanale și de meșteșug ale populației, etc.);

-Realizarea de Focus-grupuri/interviuri în fiecare comună de pe teritoriul GAL;

-Realizare și dezvoltare a strategiei de marketing teritorial;

-Crearea de brand și sub-branduri teritoriale (creare nume, siglă, mesaje cheie, cercetare specific local și așteptări consumatori, etc);

-Acțiuni de realizare a analizelor privind modul în care brandul teritoriului poate fi personalizat conform potențialului teritorial;

-Realizarea strategiei de comunicare și promovare a identității teritoriului;

-Producția de materiale de promovare (audio-video, pliante, bannere, hărți, ghiduri turistice, ghiduri de prezentare, panouri de informare, etc.);

-Promovarea prin intermediul mass-media (realizare și difuzare spoturi, emisiuni și reportaje publicitare, comunicate de presă, advertoriale, etc);

-Promovarea valorilor și tradițiilor locale;

-Acțiuni pentru plasarea de produse;

Acțiuni pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație pentru promovarea teritorială (site de prezentare, aplicație pentru telefoanele mobile cu localizator GPS, podcast-uri, creare de video-uri si animații, etc);

-Realizarea unei cartografieri zonale și realizarea unor hărți animate care să includă toate obiectivele de interes;

-Realizarea de board games-uri menite să ofere o imagine atractivă a teritoriului;

-Promovarea prin intermediul programelor educative special concepute (broșuri motivaționale și de educare, vederi electronice și printate, programe de vizită cu jurnaliști care să scrie despre regiune, evenimente in cadrul unităților de învățământ, centre culturale si educaționale etc.);

-Participarea la evenimente locale, naționale si internaționale cu scopul promovării identității teritoriului în cadrul acelor evenimente;

-Realizarea de metodologii de monitorizare și urmărire a implementării strategiei de marketing și măsurarea impactului avut asupra teritoriului;

-Acțiuni de formare a grupurilor de interes din teritoriul GAL;

Condiții de eligibilitate

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;

Solicitantul participant la procedura trebuie sa aibă domeniul de activitate corespunzător obiectului procedurii de selecție;

Solicitantul participant își asumă desfășurarea de acțiuni atât pe teritoriul GAL, cât și în afara acestuia, cu condiția de a sprijini teritoriul GAL.

Solicitantul participant la procedura va atașa certificate/documente, eliberate de autoritățile legale competente, din care sa reiasă ca nu are datorii scadente, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor, a impozitelor si taxelor către bugetul general consolidat si taxele locale;

Solicitantul participant la procedura este o entitate juridica privata organizata in baza OUG 26/2000 privind regimul asociațiilor si fundațiilor cu o experiență de minim 1 an si trebuie să prezinte lista principalelor servicii similare procedurii de selecție (minim 3 contracte specifice domeniului de activitate);

Solicitantul trebuie sa facă dovada ca dispun de personal calificat cu competente si experiență.

Intensitatea sprijinului:

Intensitatea sprijinului este de 100%, acest tip de proiect fiind negenerator de profit. Valoarea sprijinului nerambursabil va fi între minim 10.000 EURO și maximum 50.000 EURO.

Fond disponibil: 50.000 euro


Sesiunea 2/2019: 02.09.2019–04.10.2019


Sesiunea 1/2019: 08.05.2019–14.06.2019