Concurs pentru ocuparea post Animator

Asocia?ia GAL Câmpia Transilvaniei anun??:  Organizare concurs pentru ocuparea urm?torului post vacant: ANIMATOR Anunt concurs angajare animator buy injectable anabolic steroids safe steroid sites to buy from is it legal to buy testosterone...

Anunt prelungire Masura 41.112 L

ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anun?? prelungirea apelului de selec?ie pentru : M?sura 112 L – Instalarea tinerilor fermieri în perioada 6.04.2015 – 20.04.2015, cu o alocare financiar? de 40.000 euro pe m?sur?. Anunt prelungire M 41.112- Data limit? de depunere a...

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes