RAPORT DE SELECTIE M1 octombrie 2018Data publicarii: 06.11.2018

RAPORT DE SELECTIE M5 octombrie 2018 Data publicarii: 06.11.2018

RAPORT DE SELECTIE M2 13.08.2018  Data publicarii: 13.08.2018

RAPORT DE SELECTIE M7 din 18.07.2018 Data publicarii: 18.07.2018

Erata Raport de selectie M1-La RAPORT DE SELECTIE FINAL nr. 53 din 22.02.2018 Data publicării: 10.07.2018

RAPORT DE SELECTIE M1 Valorificarea patrimoniului natural și cultural Data publicării: 13.06.2018

RAPORT DE SELECTIE suplimentar M6/6A Dezvoltarea activităților non-agricole din 15.05.2018 Data publicării:15.05.2018

RAPORT DE SELECTIE FINAL M1/6B ”Valorificarea patrimoniului natural si cultural”  Data publicării: 22.02.2018

RAPORT DE SELECTIE FINAL Măsura 2/3A ”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor” 

Data publicării: 22.02.2018

RAPORT DE SELECTIE FINAL Măsura 6/6A ”Dezvoltarea activităților non-agricole” Data publicării: 22.02.2018

Data publicarii 10.01.2018


RAPORT DE SELECTIE FINAL – Măsura 7/2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol Data publicării: 22.02.2018

RAPORT DE SELECTIE FINAL – Măsura 7/2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol Data publicării: 13.11.2017


RAPORT DE SELECTIE FINAL – Măsura 5/6A Investiții în active fizice non-agricole Data publicării: 17.10.2017


RAPORT SELECTIE FINAL – M3/6B ”Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea social a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania”  Data publicării: 29.09.2017


RAPORT DE SELECTIE M1/6B ~Valorificarea patrimoniului natural si cultural”  Data publicării: 20.09.2017

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes