În data de 30.08.2012, ora 14.00 a avut loc  ?edin?a cu primarii celor 14 comune partenere, la Pensiunea Paula din comuna Suatu. Printre invitati l-am avut pe dl Oleleu, vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Cluj. S-au adus în discu?ie principalele probleme legate de func?ionarea GAL-ului, si anume surse de finantare. S-a prezentat m?sura 322 (beneficiari, ac?iuni eligibile, criterii de selec?ie, sprijin nerambursabil) ?i fiecare primar a venit cu 3 propuneri de proiecte pe m?sura 322. S-a discutat problema legat? de organizarea târgului de promovare a produselor locale, care v-a avea loc în comuna Buza.