În data de 20.08.2012, ora 10.00, a avut loc ?edin?a de lucru în cadrul GAL Câmpia Transilvaniei, la sediul din comuna Mociu, cu invitat Horea Uioreanu, pre?edinte consiliul jude?ean Cluj, la care au participat primarii celor 14 comune componente ale teritoriului.