M?SURA 41.121 L/ 09.04.2013

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru M?sura 41.121 L ”Modernizarea exploata?iilor agricole”  în perioada 09.04.2013 – 10.05.2013.

Apel de selectie M41.121 L perioada 09.04.2013-10.05.2013

03.ANEXA_13_Abordare_probleme_mediu_Masura_121_GAL_Campia Transilvaniei

04.ANEXA_2_CREARE_LOCURI_de_MUNCA_pt_Masura_121_GAL_Campia Transilvaniei

05.ANEXA_3_Formular_Inovativitate_Masura_121_GAL_Campia Transilvaniei

Depunerea proiectelor pentru m?sura 121 L  se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 121  din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fi?a masurii 41.121 L  utilizat?  pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro