M?SURA 41.312 L/ 09.04.2013

Grupul de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei anun?? prelungirea apelului de selec?ie lansat în data de 9.04.2013 pân? în data de  17.05.2013, pentru m?sura 312 „Sprijin pentru crearea ?i dezvoltarea de micro-întreprinderi ”  

anunt-prelungire-apel-312

[hr]

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru M?sura 312 ”Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”  în perioada 09.04.2013 – 09.05.2013.

Apel de selectie M 41.312 L perioada 09.04.2013-09.05.2013

ANEXA_1_Abordare_probleme_mediu_GAL_Campia Transilvaniei

ANEXA_2_Formular_Inovativitate_GAL_Campia Transilvaniei

Depunerea proiectelor pentru m?sura 312 L  se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 312  din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fi?a masurii 312 L  utilizat? de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro