M?SURA 41.112 L/ 23.07.2014

ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anun?? prelungirea apelului de selec?ie pentru :
M?sura 41.112 L – Instalarea tinerilor fermieri în perioada 23.07.2014 – 5.09.2014, cu o alocare financiar? de 172.000 euro pe m?sur?.

anunt prelungire M41.112 L

[hr]

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea  sesiunii de cereri de proiecte  pentru M?sura 41.112 L ”Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 23.07.2014- 25.08.2014.

Apel de selectie M 41.112 L din 23.07.2014

Apel scurt M 41.112 L 23.07.2014

Depunerea proiectelor pentru m?sura  41.112 L  se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj, zilnic  în intervalul orar 09:00-14:00.

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro