M?sura 41.112L/ 27.12.2013

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea  sesiunii de cereri de proiecte  pentru M?sura 41.112 L ”Instalarea tinerilor fermieri în perioada 27 .12.2013 – 30.01.2014.

Apel de selectie M 41.112 L perioada 27.12.2013 – 30.01.2014

Apel scurt M 41.112 L din 27.12.2013

Depunerea proiectelor pentru m?sura  41.112 L  se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj, zilnic  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor  112  din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fisa masurilor  41.112 L utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro