M?sura 41.123 L/08.11.2013

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru M?sura 41.123 L ”Cre?terea valorii ad?ugate a produselor agricole ?i forestiere”  în perioada 08.11.2013– 10.12.2013.

Apel de selectie M 41.123 L perioada 08.11.2013 – 10.12.2013

Apel scurt M 41.123 L din 08.11.2013

Anexa-Creare_locuri_de_munca

Anexa-Formular_Inovativitate

Depunerea proiectelor pentru m?sura 41.123 L  se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 123  din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fi?a masurii 41.123 L  utilizat? de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro