M?SURA 41.322 L/30.12.2014

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru  M?sura 41.322 L  ”Renovarea, dezvoltarea satelor ?i îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” în perioada 30.12.2014 – 19.01.2015.

Apel de selectie M 41.322 L 30.12.2014

Apel scurt M 41.322 L 30.12.2014

Anexa-Abordare_probleme_mediu

Anexa-Formular_Inovativitate

Anexa-Creare_locuri_de_munca

Depunerea proiectelor pentru m?sura  41.322 L se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

 

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro