Compartiment administrativ

Compartiment administrativ

  • a) Manager GAL – coordoneaza activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât ?i al respect?rii procedurilor de lucru;
  • b) Responsabil finanaciar – contabil – se ocup? de supravegherea ?i controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;
  • c) Departamentul de animare – desf??oar? activit??i de animare pentru promovarea ac?iunilor GAL;
  • d) Departamentul tehnic – va avea ca sarcin? verificarea ?i selec?ia proiectelor ce se vor implementa;
  • e) Consultan?i externi – func?ie de necesit??i pentru buna desf?surare a activit??lor GAL;
  • f) Angajat pentru activit??i de secretariat;

 

ORGANIGRAMA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI