P?latca

P?LATCA

 

Sate: Bagaciu,Mure?enii de Câmpie,P?latca,Petea,Sava

Nr.locuitori: 1229 locuitori

Suprafata(km2): 48,36 km2

Densitate(loc./km2): 25,41 locuitori/km2

Coordonatele geografice: paralela46o5027latitudine Nordica si meridianul 23o59’18″longitudine estica

 

Comuna P?latca este situat? în partea de nord-est (NE) a jude?ului Cluj, la aproximativ 38 km de municipiul Cluj-Napoca. Se întinde în partea nord-vestic? a Câmpiei Transilvaniei, în zona numit? Câmpia Fize?ului. Comuna este învecinat? :

• la vest cu comunele Sic, Bon?ida

• la SE ?i S – comuna Mociu

• la E – comuna Geaca

• la N- comunele Geaca ?i ?aga

Comuna P?latca este a?ezat? în partea de SE a interfluviului dintre v?ile G?d?lin ?i Fize?, mai exact cuprinde la vest cump?na apelor dintre v?ile G?d?lin ?i Fize?, limita sudic? ?i sud-estic? corespunde cumpenei de ape dintre v?ile Chiri? ?i Mociu, iar limita nordic? ?i nord-estic? corespunde apelor dintre v?ile Imbuzului ?i Sic.

Prima men?ionare documentar? a satului P?latca este din 1296.

 

Activit??ile specific ale zonei sunt agricultura ?i zootehnia, iar principalele obiective turistice sunt:

-Biserica Ortodox? Cuvioasa Paraschiva – 1774
-Biserica reformat? din secolul XV
-Biserica Sfin?ii Arhangheli
-Complexul Muzeal Mure?enii de Câmpie „Andrei Bojor”