Comitetul de selec?ie a proiectelor

Comitetul de selec?ie a proiectelor

Selec?ia proiectelor va fi realizat? de c?tre un Comitet de Selec?ie, format din membrii GAL. În ceea ce priveste selec?ia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selec?iei s? fie prezen?i cel pu?in 50% din parteneri, din care peste 50% s? fie din mediul privat si societate civil?.

Pentru transparen?a procesului de selec?ie a proiectelor în cadrul GAL si totodat? pentru efectuarea activit??ilor de control si monitorizare, la aceste selec?ii va lua parte si un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvolt?rii Rurale de la nivel jude?ean (DADR).

Tabelul de mai jos precizeaz? componen?a comitetului de selectare a proiectelor selectate de GAL.

COMITET DE SELE?IE

PARTENERI PUBLICI
Nume ?i prenume Institu?ia Func?ia Tip/Observa?ii
Czegher ?tefan Prim?ria Buza Primar ADMIN
Pop Vasile Prim?ria C?ianu Primar ADMIN
Moceanu Iancu Marcel Prim?ria C?m?ra?u Primar ADMIN
Bota Alexandru Prim?ria C?tina Primar ADMIN
Horvath Marton Prim?ria Mociu Primar ADMIN
Huldu?an Ioan Prim?ria Palatca Primar ADMIN
Ioan F?rtan Prim?ria Sînm?rtin Primar ADMIN
PARTENERI PRIVA?I
Mîrza Cecilia Angela SC CERONI IMPORT EXPORT SRL Administrator Societate comercial?
Borbely Florin-C?lin SC CONSTRAL SRL Administrator Societate comercial?
Moldovan Alexandru SC MOLDOREX PROD SRL SUCUTARD Administrator Societate comercial?
ONG
Kadar Aniko Asocia?ia Cresc?torilor de taurine Suatu Pre?edinte ONG
Sukosd ?andor Asocia?ia Cultural? Fize?u Gherlii Pre?edinte ONG
Mure?an Simona Asocia?ia de Dezvoltare Rural? Mica Pre?edinte ONG
Balogh Marton Funda?ia Civitas pentru Societate Civil? Director Regional ONG
Kerekes Kinga Funda?ia pentru Ini?iative Comunitare Cojocna Pre?edinte ONG
Barabas Endre Parohia Reformat? Ungura? Preot ONG

 

MEMBRI SUPLEAN?I

PARTENERI PUBLICI
Nume ?i prenume Institu?ia Func?ia Tip/Observa?ii
?erban Ioan Prim?ria Cojona Primar ADMIN
Mânecan Ionel Prim?ria Fize?u Gherlii Primar ADMIN
Miron Ioan Prim?ria Geaca Primar ADMIN
Pavel Goron Prim?ria Mica Primar ADMIN
Szabo Mihaly Prim?ria Suatu Primar ADMIN
Mîrza Romulus Prim?ria ?aga Primar ADMIN
Mure?an Ildiko Prim?ria Ungura? Primar ADMIN
PARTENERI PRIVA?I
Tobia? Iosif SC AGROFELDIOARA SRL Administrator Societate comercial?
Tomescu Tatiana SC BUSINES ENTERPRISE SOLUTION TG SRL FIZE?U GHERLII Administrator Societate comercial?
Man Roxana Daniela SC DRAGXANA IMPEX SRL Administrator Societate comercial?
ONG
Mure?an Ildiko Asocia?ia Balvanus Ungura? Pre?edinte ONG
Hereste?an Maricela Asocia?ia Chemarea Satului Sucutard Pre?edinte ONG
Poka Katalin Asocia?ia Cultural? Tovidek Pre?edinte ONG
Debreczeni Iosif Asocia?ia Gospodarilor Pre?edinte ONG
Boier Melan Ovidiu Asocia?ia pentru Dezvoltare Comunitar? ”Pa?i spre viitor” Pre?edinte ONG
Moldovan Adrian Funda?ia ”Ramses”  Funda?ia pentru Dezvoltarea Social? a Romilor Pre?edinte ONG

Dac? unul din proiectele depuse pentru selectare, apar?ine unuia din membrii comitetului, în aceast? situa?ie persoana (organiza?ia) în cauz? nu are drept de vot si nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.