Fize?u Gherlii

FIZE?U GHERLII

Sate:  Fize?u Gherlii, Nicula, Bont, S?c?laia

Nr. locuitori: 2631

Suprafa?a total? (km2): 67.12

Densitate (loc/ km2): 39.59

Coordonatele geografice: paralela de 47°01?41? latitudine nordic? si meridianul de 23°59?16? longitudine estic?.

 

Teritoriul administrativ al comunei Fize?u Gherlii se intinde pe o suprafa?? de 67,12 km² în partea nord vestic? a Câmpiei Transilvaniei. A?ez?rile comunei sunt situate în valea larg? a râului Fize? ?i în valea afluientului acestuia, pârâul Hosu.

 

Drumurile judetene DJ 109C si DJ 109D asigura legatua intre comuna si restul localitatilor din regiune. Comuna clujeana Fizesu Gherlii este situata in partea de est a judetului Cluj, la 7 km distanta de orasul Gherla, la 15 km de orasul Dej si la 60 km de municipiul Cluj-Napoca, centru administrativ si politic al judetului.


Localizarea comunei Fize?u Gherlii în jude?ul Cluj

 

Localit??ile comunei sunt atestate documentar între secolele al XIII-lea ?i al XV-lea, de?i dovezile arheologice arat? c? locuirea acestor teritorii este mult mai veche.

 

De?i economia comunei este preponderant agricol?, turismul reprezint? o ramur? deloc de neglijat pentru aceast? comun?. Turismul ecumenic aduce doar într-o singur? zi peste 50.000 de vizitatori din toat? ?ara, cu ocazia zilei de Sfânta Maria (15 august). M?n?stirea de la Nicula este un loc de pelerinaj vestit, biserica din lemn a fost construit? în jurul anilor 1700, iar altarul sculptat al bisericii este o crea?ie unic?. Biserica din zid construit? în perioada 1875-1879 p?streaz? picture murale originale, de factur? bizantin?, executate în tempera. Aici se afl? icoana vestit? a Maicii Domnului f?c?toare de minuni. M?n?stirea Nicula este un renumit centru de realizare a icoanelor pe sticl?, înfiin?at în secolul al XVIII-lea. Aici exist? ?i un mic muzeu religios cu icoane pe sticl? ?i c?r?i vechi de cult.

 

În apropierea satului S?c?laia se afl? Lacul ?tiucilor, care este unul din cele mai mari lacuri din Câmpia Transilvaniei, totodata este o rezerva?ie natural? pe 26 ha. Împrejurimile lacului ofer? un teritoriu ideal pentru odihna p?s?rilor migratoare, iar apa lacului creeaz? spa?iul vital pentru multe specii de pe?ti.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes