Fize?u Gherlii

FIZE?U GHERLII

Sate:  Fize?u Gherlii, Nicula, Bont, S?c?laia

Nr. locuitori: 2631

Suprafa?a total? (km2): 67.12

Densitate (loc/ km2): 39.59

Coordonatele geografice: paralela de 47°01?41? latitudine nordic? si meridianul de 23°59?16? longitudine estic?.

 

Teritoriul administrativ al comunei Fize?u Gherlii se intinde pe o suprafa?? de 67,12 km² în partea nord vestic? a Câmpiei Transilvaniei. A?ez?rile comunei sunt situate în valea larg? a râului Fize? ?i în valea afluientului acestuia, pârâul Hosu.

 

Drumurile judetene DJ 109C si DJ 109D asigura legatua intre comuna si restul localitatilor din regiune. Comuna clujeana Fizesu Gherlii este situata in partea de est a judetului Cluj, la 7 km distanta de orasul Gherla, la 15 km de orasul Dej si la 60 km de municipiul Cluj-Napoca, centru administrativ si politic al judetului.


Localizarea comunei Fize?u Gherlii în jude?ul Cluj

 

Localit??ile comunei sunt atestate documentar între secolele al XIII-lea ?i al XV-lea, de?i dovezile arheologice arat? c? locuirea acestor teritorii este mult mai veche.

 

De?i economia comunei este preponderant agricol?, turismul reprezint? o ramur? deloc de neglijat pentru aceast? comun?. Turismul ecumenic aduce doar într-o singur? zi peste 50.000 de vizitatori din toat? ?ara, cu ocazia zilei de Sfânta Maria (15 august). M?n?stirea de la Nicula este un loc de pelerinaj vestit, biserica din lemn a fost construit? în jurul anilor 1700, iar altarul sculptat al bisericii este o crea?ie unic?. Biserica din zid construit? în perioada 1875-1879 p?streaz? picture murale originale, de factur? bizantin?, executate în tempera. Aici se afl? icoana vestit? a Maicii Domnului f?c?toare de minuni. M?n?stirea Nicula este un renumit centru de realizare a icoanelor pe sticl?, înfiin?at în secolul al XVIII-lea. Aici exist? ?i un mic muzeu religios cu icoane pe sticl? ?i c?r?i vechi de cult.

 

În apropierea satului S?c?laia se afl? Lacul ?tiucilor, care este unul din cele mai mari lacuri din Câmpia Transilvaniei, totodata este o rezerva?ie natural? pe 26 ha. Împrejurimile lacului ofer? un teritoriu ideal pentru odihna p?s?rilor migratoare, iar apa lacului creeaz? spa?iul vital pentru multe specii de pe?ti.