Masura 41.143 L

Furnizarea de servicii de consiliere ?i consultan?? pentru agricultori
AXA I ” Cre?terea competitivit??ii sectorului agricol ?i silvic”

Obiective:

  • îmbun?t??irea competitivit??ii sectorului agricol prin ameliorarea gestion?rii durabile de c?tre fermieri a exploata?iilor lor având ca rezultat cresterea performan?ei acestora;
  • facilitarea accesului la serviciile de consiliere si consultan?? a beneficiarilor m?surii de semisubzisten?? pentru a asigura trecerea acestora în categoria fermelor comerciale.

Beneficiari:

  • Beneficiarii direc?i ai acestui sprijin sunt furnizorii de consiliere si consultan?? respectiv entit??i publice sau private, care îndeplinesc criteriile de calificare si de selec?ie.
  • Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii.

 

Nr. proiecte prev?zute: 1

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Cost mediu pe proiect: 70.000 €

Atasamente:

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes