Masura 41.313 L

Încurajarea activit??ilor turistice
AXA III ” Îmbun?t??irea calit??ii vie?ii în zonele rurale ?i diversificarea economiei rurale”

 

Obiectiv general:

  • Dezvoltarea activit??ilor turistice în zonele rurale care s? contribuie la cresterea num?rului de locuri de munc? si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivit??ii spa?iului rural.

 

Beneficiari:

  • Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pân? la data semn?rii contractului de finantare s? se autorizeze cu un statut minim de persoan? fizic? autorizat? si s? func?ioneze ca micro-întreprindere;
  • Comunele
  • ONG-uri

 

Nr. proiecte prev?zute: 9

Intensitate sprijin nerambursabil: 85%

Suma maxim? nerambursabil? care poate fi acordat? pentru finan?area unui proiect: 80.000 €

Atasamente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_313_VARIANTA_FINALA_16_martie_2012_

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_Masura_313_-_aprilie_2012_Versiunea_6.5

Anexa_2_–_Model_Studiu_de_Fezabilitate_pentru_solicitantii_privati_martie_2012

Anexa_2.1_-_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_pentru_solicitanti_publici_si_ONG

Anexa_3.1_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_privati_martie_2012

Anexa_3.2_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_publici

Anexa_4.1_-_Declaratia_de_Microintreprindere

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firma_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajamentul_Persoanelor_Fizice

Anexa_5_–_Model_CONTRACT_de_Finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_313_-_martie_2012

Anexa_6_–_Modele_Formulare_de_Plata_-_versiunea_16

Anexa_7_–_Fisa_Masurii_313_(sub_rezerva_aprobarii_PNDR)

Anexa_8_–_Acte_Normative_utile

Anexa_9_–_Lista_comunelor_dezvoltate_d.p.d.v._turistic_martie_2012

Anexa_10_–_Lista_comunelor_cu_potential_turistic_ridicat_martie_2012

Anexa_11_–_Lista_unitatilor_medico-balneare_si_de_recuperare_neeligibile_din_spatiul_rural_M313

Anexa_12_–_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_pentru_Masura_313

Anexa_13_–_Lista_elementelor_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii_specifice_locale

Model_adresa_de_instiintare

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_B

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_C

Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_B

Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_C

Ordinul_54_din_13_martie_2012_MADR_pentru_aprobarea_Schemei_de_ajutor_de_minimis

Ordinul_MDRT_nr.1051-03.03.2011_-_Norme_metodologice

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural_(FGCR)

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes