M?SURA 41.112 L/ 06.04.2015

 

 

 

Anunt prelungire M 41.112-

[hr]

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea  sesiunii de cereri de proiecte  pentru M?sura 41.112 L ”Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 06.04.2015- 15.04.2015.

Apel de selectie M 112 din 6.04.2015

apel scurt 112 6.04.2015

Depunerea proiectelor pentru m?sura  41.112 L  se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj, zilnic  în intervalul orar 09:00-14:00.

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro