Masura 41.421 L

Implementarea proiectelor de cooperare
AXA IV ” LEADER”

 

Obiectiv general:

  • Participarea Grupurilor de Ac?iune Local? la proiecte de cooperare

 

Beneficiari:

  • Autorit??ile publice si asocia?iile acestora
  • Persoane fizice si juridice care de?in în proprietate sau adminstrez? obiectivele de patrimoniu cultural sau natural
  • Microîntreprinderi
  • ONG-uri
  • Asez?minte culturale si institu?ii de cult

 

Nr. proiecte prev?zute: 2

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Fonduri disponibile: 50.000 €

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes