Masura 41.421 L

Implementarea proiectelor de cooperare
AXA IV ” LEADER”

 

Obiectiv general:

  • Participarea Grupurilor de Ac?iune Local? la proiecte de cooperare

 

Beneficiari:

  • Autorit??ile publice si asocia?iile acestora
  • Persoane fizice si juridice care de?in în proprietate sau adminstrez? obiectivele de patrimoniu cultural sau natural
  • Microîntreprinderi
  • ONG-uri
  • Asez?minte culturale si institu?ii de cult

 

Nr. proiecte prev?zute: 2

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Fonduri disponibile: 50.000 €