M?SURA 142 L/ 02.10.2012

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru M?sura 142 ”Crearea grupurilor de produc?tori”  în perioada 02.10.2012 – 02.11.2012.

Apel de selectie M142

Comunicat de presa 02.10.2012

Depunerea proiectelor pentru m?sura 142 L  se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 142  din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fi?a masurii 142 L  utilizat? de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro