Comuna COJOCNA

Sate: Cojocna, Boj-Cătun, Boju, Cara, Huci, Iuriu de Câmpie, Moriști, Straja.

Nr. locuitori: 4.194

Suprafața totală (km2): 138,63 km2

Coordonatele geografice: paralela de 46° 44′ 54″ latitudine nordică si meridianul de 23° 50′ 0″ longitudine estică.

Comuna Cojocna este situată la sud-est de Municipiul Cluj-Napoca, la o distanţă de 24 km. Accesul este asigurat pe drumul european E576 până la Apahida, iar de acolo, pe distanţa de 10 km, pe drumul judeţean DJ 161 A.

Comuna Cojocna se învecinează:

  • la vest, nord-vest și nord cu comuna Apahida
  • la nord-est cu comuna Căianu
  • la est cu comunele Suatu și Frata
  • la sud cu comunele Aiton, Ceanu Mare și Ploscoș.

 

Comuna Cojocna este una dintre cele mai mari comune ale judeţului Cluj, fiind situată în partea de est a acestuia. Din punct de vedere geografic, este situată în partea de nord-vest a Câmpiei Transilvaniei, dominând colinele înalte cu altitudini cuprinse între 300-480 de metri.

Fragmentarea reliefului a făcut ca apele freatice să se găsească la adâncimi mari. Acest fapt a dat posibilitatea exploatării zăcămintelor de sare până la adâncimi de 50 m în fosta salină a lacului Durgău. Cele mai importante cursuri de apă sunt Pârâul Cojocna, Pârâul Sărat, Pârâul

Mărăloiu și Pârâul Cara. Apariţia apei freatice a dus la inundarea salinei și la formarea ulterioară a lacului Durgău, lângă care este amenajat lacul Ștrand.

Regiunii îi sunt caracteristice fenomenele de apariţie a sării la suprafaţă sau aproape de suprafaţă (manifestată prin izvoarele sărate). Apele de suprafaţă aparţin în întregime bazinului hidrografic Someșan.

Activitatea conomică de bază în comuna Cojocna este reprezentată de agricultură, astfel încât din suprafaţa totală de 13.863 ha a teritoriului administrative al comunei, terenul arabil ocupă 6.430 ha, adică 46,38 % din total. Terenul arabil (6430 ha), împreună cu pășunile (3965 ha), fâneţele (781 ha) și livezile și viile (57 ha) însumează 11233 ha, adică 81,02 % din totalul teritoriului administrativ al comunei (date din 2010). Suprafaţa pădurilor comunei Cojocna este redusă, de numai 540 de ha, adică 3,90 % din suprafaţă totală. Astfel, silvicultura nu reprezintă o activitate de sine stătătoare. Pădurile din comună au un rol de protective ecologică, de a împiedica eroziunea solului, precum și de a satisface necesităţile de lemne de foc și lucru în construcţii.

Băile Cojocna sunt situate în partea estică a comunei, pe versantul stâng al pârâului Valea Sărată, la o altitudine de 340 m. Climatul blând al stațiunii și cele două lacuri sărate (Lacul Toroc-Durgău și Lacul Mare-Băilor) constituie un loc propice pentru tratarea multor afecțiuni. Stațiunea pune la dispoziția oaspeților băi reci și calde. Pentru băile calde există bazine amenajate pe locul vechilor ocne de sare.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes