GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru:

  •  M?sura 312 LSprijin pentru crearea ?i dezvoltarea de microîntreprinderi”  în perioada 12.11.2012 – 14.12.2012.
  • M?sura 313 L  ”Încurajarea activit??ilor turistice” în perioada 12.11.2012 – 14.12.2012.

Apel de selectie M312Campia Transilvaniei – 12.11.2012

Apel de selectie M313Campia Transilvaniei -12.11.2012

Depunerea proiectelor pentru m?surile 312 L ?i  313 L  se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 312  ?i  313 din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fisa masurilor 312 L ?i  313 L utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro