ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anun?? lansarea apelurilor de selec?ie pentru m?sura:

  • M?sura 41.112 L „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada  06.04.2015 – 15.04.2015

Apelul de selec?ie disponibil la rubrica 

 

Informa?ii detaliate privind accesarea ?i derularea m?surilor sunt cuprinse în Ghidului Solicitantului aferent fiec?rei m?suri, care poate fi accesat pe site-ul: www.apdrp.ro ?i sunt disponibile la sediul GAL Câmpia Transilvaniei în varianta electronic? (suport CD/DVD) sau pe suport tip?rit.

Data limit? de depunere a proiectelor este 25.08.2014, ora 14.00. Depunerea proiectelor se va face la sediul Biroului GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr. 26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00, de luni pân? vineri.

Date de contact:

GAL Câmpia Transilvaniei:

Adresa: Str. Principal? nr. 26, Mociu, jud. Cluj

Tel 0264-236066; 0761781204;

E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com;

Web: www.galcampiatransilvaniei.ro

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes