Măsura M7/ 2B: Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol

Descrierea generală a măsurii

Sprijinul este acordat pentru creșterea competitivității și a nivelului de dezvoltare a fermelor, îmbunătățirea productivității, a capacității tehnice și a potențialului de inovare a fermelor, prin încurajarea familiilor tinere de a se stabili în mediul rural, ceea ce duce la creșterea economiei naționale, în mod general.

Beneficiari direcți

-tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

-persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deține cel puţin 50%+1 din acţiuni.

-Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoria beneficiarilor direcți ai măsurii M2/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Acțiuni eligibile

Implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri aprobat și care facilitează

începerea activităților agricole

Condiții de eligibilitate

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă în prevederile cap. 8.1 din PNDR;

Solicitantul prezintă un plan de afaceri;

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a ajutorului;

Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

Implementarea proiectului să fie realizată pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei

Intensitatea sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil se acordă sub formă de sumă forfetară și este de 40.000 Euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 50.000 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare..

Fond disponibil: 40.000 euro

ATAȘAMENTE:

Sesiunea 4/2018: 31.05.2018–02.07.2018 

Ghid M7_2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol- mai 2018 Data postării: 21.05.2018

Cerere de finantare M7 GAL CT

Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)_ (1)

Anexa_2_Plan_de_Afaceri_M7_2018_

Fisa de evaluare M7

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M7

Sesiunea 3/2017: 20.12.2017–02.02.2018

Ghid M7_2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol -decembrie 2017 Data postării: 11.12.2017

Cerere de finantare M7

Anexa_2_Plan_de_Afaceri_M7_2017_

Fisa verificare M7

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M7

Sesiunea 2/2017: 04.10.2017 – 06.11.2017

ERATA – M7 –

Cerere de finantare M7 GAL-actualizata 27.10.2017


Ghid M7/2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol -octombrie 2017

Cerere de finantare M7/2B

Anexa_2_Plan_de_Afaceri_M7_2017_

Fisa verificare M7/2B

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M7

Sesiunea 1/2017: 31.07.2017 – 31.08.2017

Ghid M7/2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol – iulie 2017 Data postării: 21.07.2017

Cerere Finantare M7 fisa verififcare M7

Anexa_2_Plan_de_Afaceri_M7_2017_

Tabel_calcul_coeficienti_SO_sM_19.2_M7

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M7