În data de 19.07.2012, ora 10.00, va avea loc întâlnirea AGA GAL Câmpia Transilvaniei. În cadrul acestei întâlniri se vor  furniza  informa?ii cu privire la strategia de dezvoltare local?  prin animare ?i organizarea de  întâlniri   în cele 14 comune ale GAL-ului. Totodat?, se vor prezenta m?surile de investi?ii finan?ate în cadrul GAL Câmpia Transilvaniei, se va finaliza calendarul de animare al teritoriului, dup? discu?ii cu primarii comunelor componente ?i se vor distribui afi?e referitoare la întâlnirile de promovare a programului Leader ?i a m?surilor de finan?are fiec?rui reprezentant din cele 14 comune prezent la întâlnire.