Activit??i

DESCRIEREA ACTIVIT??ILOR PROIECTULUI:

ACTIVIT??I PREG?TITOARE

Elaborarea proiectului de cooperare, întocmirea acordului de cooperare. S-a organizat o întâlnire de lucru în cadrul c?reia s-au stabilit activit??ile ?i responsabilit??ile fiec?rui partener.

ACTIVITATEA 1: INSTRUIRE

Se vor organiza 2 sesiuni de instruire comune ale partenerilor. Instruirea se va desf??ura prin intermediul unor seminarii de 2 zile

ACTIVITATEA 2: ORGANIZARE TÂRGULUI VESELIA FRUCTELOR ?I LEGUMELOR ÎN JUDE?UL CLUJ

La acest eveniment vor participa liderii locali ?i produc?torii de pe teritoriul fiec?rui GAL partener

ACTIVITATEA 3:

Realizarea publica?iei commune. Prin intermediul proiectului vom realiza un re?etar care va cuprinde cele mai gustoase re?ete de mânc?ruri tradi?ionale din teritoriul celor 5 GAL-uri partenere. În decursul proiectului vom identifica gospodinele, fermierii care valorific? materia prim? prin aceste produse tradi?ionale ?i vom colecta materialele necesare realiz?rii publica?iei.

ACTIVITATEA 4:

Managementul proiectului