Activit??i

DESCRIEREA ACTIVIT??ILOR PROIECTULUI:

ACTIVIT??I PREG?TITOARE

Elaborarea proiectului de cooperare, întocmirea acordului de cooperare. S-a organizat o întâlnire de lucru în cadrul c?reia s-au stabilit activit??ile ?i responsabilit??ile fiec?rui partener.

ACTIVITATEA 1: INSTRUIRE

Se vor organiza 2 sesiuni de instruire comune ale partenerilor. Instruirea se va desf??ura prin intermediul unor seminarii de 2 zile

ACTIVITATEA 2: ORGANIZARE TÂRGULUI VESELIA FRUCTELOR ?I LEGUMELOR ÎN JUDE?UL CLUJ

La acest eveniment vor participa liderii locali ?i produc?torii de pe teritoriul fiec?rui GAL partener

ACTIVITATEA 3:

Realizarea publica?iei commune. Prin intermediul proiectului vom realiza un re?etar care va cuprinde cele mai gustoase re?ete de mânc?ruri tradi?ionale din teritoriul celor 5 GAL-uri partenere. În decursul proiectului vom identifica gospodinele, fermierii care valorific? materia prim? prin aceste produse tradi?ionale ?i vom colecta materialele necesare realiz?rii publica?iei.

ACTIVITATEA 4:

Managementul proiectului

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes