C?ianu

C?IANU

Sate: B?r?i, C?ianu, C?ianu Mic, C?ianu-Vam?, Vaida-C?m?ra?, V?leni.

Nr. locuitori: 2491

Suprafa?a total? (km2): 55.11

Densitate (loc/ km2): 45.20

Coordonatele geografice: paralela de 46°47?13? latitudine nordic? si meridianul de 23°54?27? longitudine estic?.

 

Comuna C?ianu este situat? în partea de est a jude?ului Cluj, în Câmpia Transilvaniei ?i învecineaz? cu urm?toarele comunele:

– la Nord Jucu, Bon?ida, P?latca,

– la Est cu comunele Mociu, Suatu,

– la Sud ?i Vest cu comunele Cojocna ?i Apahida.

Trasatura caracteristica a cadrului natural o constituie predominanta reliefului deluros pe aproape 95% din suprafata totala, restul de 5% sunt lunci. Campiile propriu zise lipsesc, fiind suplinite doar de luncile vailor: Valea Ghirisului si Valea Caianului. Inaltimile cele mai reprezentative sunt Dealul Caianului de 545 m si Dealul Hintesului de 524 m. Altitudinea minima (298 m) se inregistreaza la iesirea Vaii Caianului din comuna. Comuna Caianu se afla in partea de nord-vest a Campiei Transilvaniei, avand lunci si terase deosebit de prielnice culturilor intensive. Reteaua hidrografica este reprezentata de: Valea Ghirisului, Valea Caianului, Valea Vaida-Camarasului si Valea Baraiului. Pe raza comunei se afla lacul Francu, in satul Barai.

Prin pozitia sa, comuna are o clima continentala moderata, caracteristica regiunilor estice si nord-vestice ale tarii.
In satele Caianu Mic si Caianu Vama au fost gasite urme de locuire neolitica.

Preponderenta terenului arabil, a pasunilor si fanetelor a condus la practicarea traditionala a agriculturii si a cresterii animalelor. Terenul arabil reprezinta azi 2467 ha. Se cultiva cereale, legume, cartofi, sfecla de zahar etc.
Reteaua de drumuri publice insumeaza 50 km. Padurilebisericile si lacul din Barai constituie principalele puncte de atractie ale comunei.

Re?edin?a de comun? C?ianu ?i satele apar?in?toare Vaida-C?m?ra?, C?ianu Mic, C?ianu-Vam? ?i V?leni au un system de alimentarer cu ap? potabil?. În comuna C?ianu nu exist? un system centralizat de canalizare care s? asigure evacuarea apelor uzate într-o manier? ecologic?. Din anul 1994 au început lucr?rile pentru introducerea gazului metan în localit??ile comunei C?ianu, iar în 2006 au început lucr?rile de foraj în V?leni ?i Vaida-C?m?ra? unde s-a g?sit gaz metan.

În comuna C?ianu, respective în satul de re?edin?? de comun? func?ioneaz? Prim?ria ?i Consiliul Local C?ianu, Postul de Poli?ie, Dispensarul uman ?i veterinary ?i Biblioteca Comunal?.
În satul C?ianu Mic ?i satul Vaida-C?m?ra? func?ioneaz? ?colile generale cu clasele I-VIII ?i câte o gr?dini??, iar în satul B?r?i func?ioneaz? ?coala cu clasele I-IV.